Los afijos: variación, rivalidad y representación

ISBN/ISSN: 9788499842868 Col·lecció:Publicacions de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) / Activitats n° pags: 194 Idioma: spa
1.50 - 19.23Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Els afixos constitueixen una part fonamental dels estudis de morfologia, que, per definició, relaciona el significat amb la forma i, per tant, estudia els afixos tant des del punt de vista formal com des del punt de vista semàntic. No obstant això, les característiques formals dels afixos derivatius com, per exemple, les restriccions de adjunció i les característiques formals de les bases a les que s’adjunten, han ocupat gran part de l’interès dels morfòlegs. En aquest sentit, els treballs que es presenten en aquest volum se centren en la semàntica dels afixos i la «rivalitat» que s’observa entre ells deguda al solapament semàntic.

Bernal Gallén, Elisenda (Editor del volum)
DeCesaris Ward, Janet (Editor del volum)

Afegir adreça