Modelo Lineal Generalizado

Losilla, J. M. / Navarro, J. B. / Palmer, A. / Rodrigo, M. F. / Ato, M.
ISBN/ISSN: 9788496367203 Col·lecció:Documenta n° pags: 302 Idioma: spa

21.44 Preu sense IVA

Descripció

Una de les contribucions més importants realitzades en el camp de l’estadística en les últimes dècades del segle XX ha estat, sens dubte, la introducció per part de J. Nelder i R. W. Wedderburn l’any 1972 del concepte de model lineal generalitzat (MLG). El MLG constitueix la generalització natural dels models lineals clàssics, i inclou com a casos particulars la regressió lineal, l’anàlisi de la variància, l’anàlisi de la covariància, la regressió de Poisson, la regressió logística, la regressió logit, els models log-lineals, els models de resposta multinomial, així com certs models d’anàlisi de la supervivència i de sèries temporals.nEls continguts d’aquest llibre es fonamenten en dos grans pilars íntimament relacionats: el “modelatge estadístic” com a procediment general i el MLG, model lineal generalitzat, com a marc conceptual per a l’estudi inferencial de la relació entre un conjunt de variables.nPer altra banda, el present volum s’ha d’entendre com la continuació natural del projecte iniciat amb el llibre titulat Del Contraste de Hipótesis al Moldeado Estadístico (Losilla, J. M.; Navarro, J. B.; Palmer, A.; Rodrigo, M. F.; i Lligo, M., 2005), on es presenta l’aproximació del modelatge estadístic des del model de regressió lineal, subsumint les proves clàssiques de contrast d’hipòtesi bivariant. Al llarg dels capítols d’aquest “segon” volum s’estén l’àmbit d’aplicació del modelatge estadístic als principals models que, al costat del model de regressió lineal i compartint-hi una mateixa estructura, certes propietats, i un mètode comú per a la seva estimació, conformen el MLG.n

Losilla, J. M. (Autor)
Navarro, J. B. (Autor)
Palmer, A. (Autor)
Rodrigo, M. F. (Autor)
Ato, M. (Autor)

Etiquetes

FILOSOFIA HUMANITATS

Afegir adreça