Practicum de Psicologia

ISBN/ISSN: 9788496742444 Col·lecció:UdG Publicacions n° pags: 376 Idioma: cat

24.04 Preu sense IVA

Descripció

El Pràcticum de grau és una matèria troncal del pla d’estudis de la titulació de Psicologia amb una complexitat organitzativa i unes especificitats formatives que exigeixen una anàlisi diferenciada de la resta d’assignatures i un treball col·laboratiu de tots els agents que participen, d’una o altra manera, en la seva organització i docència. D’altra banda, constitueix una experiència d’aprenentatge molt important per als estudiants i, alhora, una oportunitat d’acostar-se a la pràctica professional, en molts casos per primera vegada. Tanmateix, tal com han posat de relleu diferents investigacions, l’experiència en si mateixa no és suficient a menys que es garanteixin una sèrie de condicions i de processos que tinguin en compte els contextos específics i singulars de la pràctica i que possibilitin la reflexió, la internalització de pautes d’acció i d’interacció compartides per determinades comunitats professionals i, alhora, permetin a l’estudiant elaborar una imatge de si mateix com a professional, és a dir la construcció d’una identitat professional, l’adquisició d’un sentiment d’autonomia i de competència personal.nnEl treball que presentem en aquest llibre és el resultat d’un projecte de millora de la qualitat del Pràcticum en els estudis de Psicologia de la Universitat de Girona que parteix de la complexitat i les especificitats d’aquesta assignatura per tal d’intentar respondre als reptes de la formació universitària actual dels estudiants de grau en Psicologia. Aquest projecte dóna continuïtat a una sèrie d’actuacions que s’havien anat duent a terme durant els darrers anys amb l’objectiu d’oferir als estudiants una experiència formativa que tingués en compte les seves necessitats i expectatives i, alhora, amb la finalitat d’adaptar l’assignatura a les demandes de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Amb aquest objectiu, la Comissió de Pràcticum dels estudis de Psicologia va elaborar un projecte de millora de la qualitat que va obtenir una subvenció de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), els resultats del qual constitueixen el document que presentem.n

Villar Hoz, Esperanza (Editor del volum)

Etiquetes

FILOSOFIA HUMANITATS

Afegir adreça