Proceedings of the Second European IAFL Conference on Forensic Liguistics / Language and the Law

ISBN/ISSN: 9788496742284 Col·lecció:Publicacions de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) / Activitats n° pags: 360 Idioma: eng
3.85 - 28.85Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest volum conté les contribucions que es van presentar a la Segona Conferència europea sobre Lingüística Forense / Llenguatge i Dret (IAFL) que es celebrà a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) els dies 14 a 16 de setembre de 2006. Aquesta conferència responia a la necessitat de reunir els principals investigadors sobre el tema d’arreu d’Europa i d’altres regions del món. Inclou 5 conferències plenàries, 22 articles, 3 papers corresponents al Colloquium sobre Dret i Cognició, 3 articles corresponents al Colloquium sobre Comprensibilitat en Contextos Legals i, finalment, 2 posters. Totes les contribucions van ser avaluades en base a: 1 ) pertinència conceptual i metodològica a l’estudi de Lingüística Forense / Llenguatge i Dret; 2) substància empírica i conceptual; 3) qualitat d’argumentació; i, d) originalitat.

Turell Julià, M. Teresa (Editor del volum)
Spassova, Maria (Editor del volum)
Cicres Bosch, Jordi (Editor del volum)

Afegir adreça