Regresión lineal aplicada

Riba Romeva, Clara / Cuxart Jardí, Anna
ISBN/ISSN: 9788499842240 Col·lecció:Documenta n° pags: 146 Idioma: spa

9.62 Preu sense IVA

Descripció

El llibre va dirigit a estudiants de segon i tercer cicle de l’àmbit de les ciències socials (especialment sociologia, politologia, criminologia) de nivell intermedi o avançat. Els conceptes relatius a la regressió lineal múltiple es van introduint a partir de les necessitats derivades de preguntes d’investigació concretes. Per a això, s’analitzen dades reals de la població mundial i espanyola procedents de diverses fonts que il·lustren la complexitat de la tasca investigadora. Les autores han optat per una aproximació molt aplicada i han defugit tecnicismes excessius, sense detriment del necessari rigor. Al llarg de tot el text s’utilitza un mateix exemple amb dades reals que es planteja ja en el primer capítol i es va ampliant en els capítols successius, a mesura que es van introduint noves eines. n

Riba Romeva, Clara (Autor)
Cuxart Jardí, Anna (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça