Tècniques d’anàlisi turística

Coenders Gallart, Germà / Renart Vicens, Gemma / Vall·Llosera Casanovas, Laura / Xabadia Palmada, Àngels
ISBN/ISSN: 9788496742956 Col·lecció:Plurals / Aula n° pags: 312 Idioma: cat
1.50 - 17.31Preu sense IVA
Neteja

Descripció

En aquest llibre es realitza una selecció de tècniques d’investigació turística habituals, actuals, i fàcils d’assimilar, i les exposa amb detall suficient perquè els estudiants les puguin aplicar autònomament i crítica. nL’elecció dedica una part important al mètode estadístic. Inclou estadística descriptiva i inferència estadística univariant i bivariant, per a variables numèriques i qualitatives. També inclou la descomposició de sèries temporals. Ara bé, l’estadística és només part d’un procés molt més ampli del disseny de la recerca, recollida de dades, anàlisi i interpretació. Els anglòfons usen l’expressió “garbage in garbage out” per dir que la mala qualitat de les dades sempre es contagia als resultats. Aquest llibre ensenya com obtenir dades de qualitat a través d’enquestes. nLa principal innovació dels autors és esquivar la complexitat matemàtica. Expliquen la inferència estadística substituint el raonament matemàtic per l’intuïtiu, i la probabilitat per la simulació. Això no vol dir que els autors tractin la inferència amb superficialitat. Al contrari, expliquen amb detall les condicions d’aplicació de cada tècnica, l’anàlisi exploratori per veure si aquestes condicions es compleixen, i ofereixen exemples d’aplicacions errònies i de què es pot concloure i de què no. El lector no només aprendrà a fer inferències sinó a llegir-les críticament.n Cada capítol inclou aplicacions amb SPSS, problemes resolts i problemes proposats. Els conceptes amb importància històrica inclouen notes explicant qui, quan, en quin context i amb quina finalitat els va proposar per primera vegada. n

Coenders Gallart, Germà (Autor)
Renart Vicens, Gemma (Autor)
Vall·Llosera Casanovas, Laura (Autor)
Xabadia Palmada, Àngels (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça