Terminología y modelos culturales

1.50 - 6.80Preu sense IVA
Neteja

Descripció

En aquest volum, que inclou les intervencions dels professors Jean-Claude Corbeil, Marcelo Diki-Kidiri i Luis Fernando Lara al seminari de terminologia de la I Escuela de Verano de Terminología organitzada per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, es parla clarament de les fal·làcies i inconsistències de la uniformització, que es presenta com un estadi natural de comportament, ja que ni la visió del món, ni tan sols la del món especialitzat, no és uniforme, ni les situacions sociopolítiques en les quals es desenvolupa el treball terminològic no són idèntiques. Aquesta diversitat suposa doncs que s’han d’adaptar les actuacions terminològiques a les circumstàncies pròpies de cada context, així com també seleccionar per a la terminologia la concepció teòrica més adequada a les actuacions.n

Irazazábal Nerpell, Amelia de (Autor)
Lara Ramos, Luís Fernando (Autor)
et al., (Autor)

Afegir adreça