Termodinàmica Química. Segona edició

Besalú i Llorà, Emili
ISBN/ISSN: 9788492707669 Col·lecció:UdG Publicacions / Quaderns n° pags: 502 Idioma: cat

28.85 Preu sense IVA

Descripció

La Termodinàmica Química constitueix una disciplina fonamental i bàsica per a alumnes de diversos graus en ciències i tecnologia. Tanmateix, el nivell intel·lectual que requereix la seva comprensió no casa completament amb la preparació dels estudiants, sobretot en els primers cursos de grau que és on s’ha d’impartir l’assignatura. En general, l’estudi de la Termodinàmica requereix un més que cert grau d’atenció i, sobretot, de reflexió. Es tracta d’una disciplina consistent i perfectament ordenada que no s’aprèn a base de conèixer conceptes dispersos ans sabent-los relacionar de forma precisa. Aquest és un llibre de teoria amb problemes incorporats (gairebé tots ells resolts o comentats). Tanmateix, la característica principal la trobarà el lector en el fet que la lectura el vol implicar, que el farà decidir sobre diverses qüestions i a reflexionar i fer comprovacions de coherència sobre el que s’aprèn en cada moment. L’aprenentatge de la Termodinàmica requereix d’aquesta reflexió i comprovació continuades al voltant dels nous coneixements adquirits. n

Besalú i Llorà, Emili (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça