Traducció i ideologia

Castellanos Llorenç, Carles
ISBN/ISSN: 9788492707355 Col·lecció:Vademecum n° pags: 64 Idioma: cat
Gratuït! - 12.50Preu sense IVA
Neteja
Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Al llarg dels sis capítols d’aquest llibre s’exposen de manera succinta diferents continguts de tipus teòric al voltant de la llengua, la traducció i la ideologia, fonamentant les argumentacions en una anàlisi social del significat. Partint de la concepció de la ideologia, com a instrument de regulació de les relacions socials, en primer lloc s’aborda el caràcter social de la llengua i es fa una anàlisi crítica de les teories lingüístiques. Tot seguit s’aprofundeix en l’anàlisi de la traducció com a fenomen marcadament social pel seu caràcter interlingüístic, sotmès per tant a múltiples influencies ideològiques. Les teories de la traducció són analitzades també, tot introduint reflexions sobre la teoria del significat. Un extens qüestionari i exemples de casos pràctics serveixen d’instruments per a estimular el debat entorn de les idees exposades en aquest llibre.

Castellanos Llorenç, Carles (Autor)

Afegir adreça