Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

1.50 - 23.08Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Amb aquesta “Antologia” actualitzada de textos i exercicis posem a l’abast del professorat una sèrie de recursos que poden ser útils per fer front al treball amb textos filosòfics a l’aula amb una metodologia orientada a les Proves d’Accés a la Universitat d’Història de la filosofia.
El que us oferim és una antologia de textos de deu autors bàsics del programa d’Història de la filosofia de batxillerat que inclou tots els autors de les PAU (2018-2019: Plató, Aristòtil, Epicur, Descartes, Locke, Hume, Kant, Marx, Mill i Nietzsche).
La selecció de textos de cada autor pretén donar-ne una visió completa i segueix una seqüència lògica d’exposició de l’autor. Cada text va acompanyat d’una sèrie de propostes didàctiques que es van repetint de forma seqüenciada i que pretenen consolidar les competències que tenen a veure amb la lectura, l’escriptura, la reflexió i argumentació filosòfiques.
Les icones que acompanyen els exercicis serveixen per visualitzar la connexió entre les competències que s’estan treballant i les preguntes corresponents de l’actual Prova d’Accés a la Universitat.

Piñero Subirana, Albert (Autor)
Rubert Vilar, Pau (Autor)
Balcells Morell, Mercè (Autor)
Canet Cabestany, Joan (Autor)
Comas Noguera, Jordi (Autor)
Serra Luz, Domènec (Autor)

Afegir adreça