Aportacions de l’arqueozoologia a l’estudi de l’alimentació i la cuina romanes

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

La major part de restes de fauna que es recuperen en els jaciments arqueològics són deixalles del processament i del consum de productes carnis que van generar les persones que van viure a l’assentament en qüestió. Per tant, el seu estudi aporta informació primordial sobre l’alimentació del grup humà que va generar aquestes deixalles. Tenint en compte aquestes consideracions, amb aquest article volem mostrar les eines que té l’arqueozoologia per estudiar l’alimentació, a partir de la presentació de diversos casos d’estudi que ens permetran incidir en diferents aspectes vinculats amb la dieta càrnia en època romana. L’estudi de la representació taxonòmica i anatòmica, l’estimació dels perfils de mortalitat i l’anàlisi de les pautes de fracturació i de les termoalteracions ens han permès documentar les espècies animals que van ser consumides en vil·les i ciutats, les porcions de carn que van ser adquirides en un centre terrisser, la producció de productes en conserva que es va dur a terme en una ciutat i les diferents tècniques culinàries que van ser utilitzades en diversos assentaments per coure els aliments.

Colominas, Lídia (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça