Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins i costaners

1.50 - 17.31Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Investigadors i tècnics especialitzats presenten els conceptes de capacitat de càrrega de l’ecosistema, enfocament ecosistèmic, gestió adaptativa, cogovernança, i defineixen les directrius per a una protecció harmonitzada i efectiva, i uns usos sostenibles dels ecosistemes marins costaners. La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà promou que en el seu entorn marítim i costaner de ric patrimoni natural, sòcio-econòmicament molt dinàmic, i també molt sensible a causa del canvi climàtic, s’apliquin estratègies de gestió adaptativa, consensuades per tots els agents implicats, tot ajustant les activitats i les pressions sobre els ecosistemes amb la finalitat de preservar el bon estat ecològic dels hàbitats i les espècies.

Martí Llambrich, Carolina (Autor)
Martí Llambrich, Carolina (Editor tècnic)
Sardà Borroy, Rafael (Autor)
de Andrés García, Ana María (Autor)
García Onetti, Javier (Autor)
Roig Munar, Francesc Xavier (Autor)
García Lozano, Carla (Autor)
Pintó i Fusalba, Josep (Autor)
Alturo Monné, Ramon Albert (Autor)
Semestre Alted, Montserrat (Autor)
Recasens Albaladejo, Laura (Autor)
Company Claret, Joan B. (Autor)

Afegir adreça