Compravenda, arrendaments i noves modalitats d’ús temporal de béns

48.08 Preu sense IVA

Descripció

Vint-i-unenes Jornades organitzades per l’Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tossa de Mar.

Xiol Ríos, Juan Antonio (Autor)
Mota Papaseit, Nativitat (Autor)
Arnau Raventos, Lidia (Autor)
San Miguel Pradera, Lis Paula (Autor)
Bosch Capdevila, Esteve (Autor)
Asensio Borrellas, Víctor (Autor)
Ferrer Riba, Josep (Autor)
Anderson, Miriam (Autor)
Cumella Gaminde, Antonio (Autor)
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro (Autor)
Arroyo i Amayuelas, Esther (Autor)
Fradera Fàbregas, Francesc (Autor)

Afegir adreça