Cuines i espais de cuina en el món rural d’època romana del nord-est hispànic

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Totes les cultures antigues i modernes han desenvolupat uns costums culinaris que els són característics. Més enllà dels gustos a la cuina, l’arqueologia documenta els elements materials on es realitzava aquest procediment de transformació alimentària. Amb aquesta intenció, a les comarques gironines fem un breu repàs, sense ànim de ser exhaustius, dels principals exemples de cuines i fogons on es cuinava en els establiments rurals. Comencem amb un exemple del món de l’ibèric final com és la ben coneguda granja indígena de Can Pons. Seguirem amb el gruix principal de l’estudi, que està format per les vil·les i altres establiments romans on s’han realitzat intervencions arqueològiques. Són vil·les del territori com ara La Font del Vilar, Mas Gusó, Tolegassos, Vilauba i Pla de l’Horta o clarament vinculades a la costa, com la del Collet de Sant Antoni, Pla de Palol, Els Ametllers i Mas Carbotí. Aquests exemples aporten una cronologia que va des d’època republicana fins a l’antiguitat tardana o l’època visigoda, amb l’exemple del castellum de Sant Julià de Ramis. Finalment, ens fixarem en les cuines de dues de les bòbiles excavades en extensió, la del Collet Est i la d’Ermedàs, i que proporcionen alguns dels exemples més ben coneguts.

Burch Rius, Josep (Autor)
Nolla, Josep M. (Autor)
Castanyer, Pere (Autor)
Tremoleda, Joaquim (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça