Disseny de producte a les PIMES

Verdaguer Pujadas, Narcís / Espinach Orús, Xavier / Julián Pérez, Fernando / Tresserras Picas, Josep
ISBN/ISSN: 9788499840895 Col·lecció:UdG Publicacions / PRODIS n° pags: 234 Idioma: cat

25.80 Preu sense IVA

Descripció

nActualment, no existeixen gaires estudis que parlin del disseny industrial com a disciplina en relació amb les seves aplicacions pràctiques. A partir de l’opinió de diferents autors i de les entrevistes realitzades pel CIDEM i les Cambres de Comerç de Catalunya, es detecta que existeix una manca de coneixement i de treballs de referència que es centrin el disseny industrial com a factor d’èxit en la  gestió de les Pimes, tant a nivell teòric com pràctic. A més, també s’observa manca de tradició en els estudis universitaris.nDavant d’un mercat d’oferta globalitzat, les empreses han de presentar productes amb valor afegit apreciat pels clients/usuaris. ·El disseny i la innovació són disciplines d’importància  estratègica que permeten, a les empreses, obtenir avantatges competitives. En aquests moments és imprescindible que les empreses innovin i incorporin factors de disseny industrial dins els seus processos de generació de nous productes.n Com a principals conclusions del treball podem destacar que; el disseny industrial es presenta com un factor d’èxit en les PIMES. Igualment la innovació comporta la incorporació de factors de disseny industrial. Ens trobem que tan mateix la proximitat de centres de formació en D.I. facilita l’increment i la millora dels processos de disseny industrial a les empreses manufactureres. Trobem que no s’utilitza tot el potencial metodològic a l’abast per millorar el procés de disseny. Quant al disseny, les empreses aprofiten el recolzament que ofereixen les institucions. La localització facilita el disseny i la innovació.  n

Verdaguer Pujadas, Narcís (Autor)
Espinach Orús, Xavier (Autor)
Julián Pérez, Fernando (Autor)
Tresserras Picas, Josep (Autor)

Afegir adreça