El camp al segle III. Reflexions en veu alta

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Hi hagué crisi al camp durant el segle III?. Es van fer sentir les suposats cop de mà dels francs en aquestes terres del nord-est del conuentus tarraconensis ? La historiogra a ha anat canviant radicalment de posició aquests darrers anys des de les visions més apocalíptiques a les radicalment oposades. Les dades més actuals, basades en excavacions recents en extensió ens ofereixen un panorama complex i divers: al rerapaís emporità, la crisi de la ciutat arrossegà el territori. En altres llocs semblaria que aquells anys foren de continuïtat sense trencaments ni problemes i, tanmateix, en altres, com als Ametllers de Tossa, la crisi se’ns fa evident i amb una força considerable. Calen més dades per generalitzar però tot fa pensar amb problemes que es feren sentir de manera diferent. En canvi, continuem sense notícies del pas dels germànics.

Casas Genover, Josep (Autor)
Nolla i Brufau, Josep Maria (Autor)
Palahí, Lluís (Autor)

Afegir adreça