Descripció

La fundació de ciutats per part de la república romana va ser un fet d’una gran transcendència històrica. La prova és que bona part d’aquells assentaments continuen essent els centres des dels quals es vertebra el territori de l’actual Catalunya. És per aquest motiu que el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries i el Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona van decidir organitzar unes jornades que apleguessin els grups d’investigació que tracten o han tractat recentment aquesta qüestió en els seus estudis. Aquesta trobada va tenir lloc a Empúries els dies 27 i 28 de juny de l’any 2019.
La voluntat de l’equip organitzador era la de publicar-ho el mateix 2019; això no ha estat possible fins a l’any 2023. En tot cas, esperem que sigui una eina útil per a tothom que treballi en aquesta qüestió.

Burch Rius, Josep (Autor)
Burch Rius, Josep (Curatela de)
Nolla Brufau, Josep Maria (Autor)
Nolla Brufau, Josep Maria (Curatela de)
Tremoleda i Trilla, Joaquim (Autor)
Tremoleda i Trilla, Joaquim (Curatela de)
Santos Retolaza, Marta (Autor)
Castanyer Masoliver, Pere (Autor)
Hernández Pastor, Elisa (Autor)
Bouzas Sabater, Marc (Autor)
Costa Solé, Ana (Autor)
Llinàs Pol, Joan (Autor)
Garcia Roselló, Joaquim (Autor)
Revilla Calvo, Víctor (Autor)
Forn Perramon, Clara (Autor)
Padrós Martí, Pepita (Autor)
Díaz García, Moisés (Autor)
Járrega Domínguez, Ramon (Autor)
Ferré Anguix, Ramon (Autor)
Pera Isern, Joaquim (Autor)
Romaní Sala, Núria (Autor)
Carreras Monfort, César (Autor)
Rodrigo Requena, Esther (Autor)
Payà Mercé, Xavier (Autor)
Garcés i Estallo, Ignasi (Autor)
Bermúdez López, Xavier (Autor)
Belmonte Santisteban, Cristina (Autor)
Reyes Bellmunt, Teresa (Autor)
Mas Florit, Catalina (Autor)
Cau Ontiveros, Miguel Angel (Autor)

Afegir adreça