Filiales de multinacionales en España

24.04 Preu sense IVA

Descripció

L’actual fenomen econòmic de la globalització ha incentivat el major protagonisme de les companyies multinacionals i de la presència de capital estranger en l’economia espanyola.nTot i que inicialment els països solien mostrar certes reticències davant l’actuació d’aquestes grans empreses en els seus territoris, els beneficis originats per les inversions estrangeres directes (IED) que realitzen aquestes companyies han moderat aquesta actitud de rebuig inicial. Així, actualment les filials de multinacionals han passat a ser agents decisius de competitivitat territorial. La realització d’R + D és un indicador clau per aprofundir en el valor afegit de les activitats dutes a terme per les grans empreses en els diferents països.nL’anàlisi realitzat a partir de les dades obtingudes de 125 filials industrials de multinacionals estrangeres ubicades a Espanya aporta una visió representativa del comportament d’aquest col lectiu. La necessitat de retenir en el territori les activitats d’R + D realitzades per aquestes filials, és un tema estratègic i, que sens dubte, decisiu per al manteniment i la millora de la competitivitat de l’economia espanyola. n

Valls Pasola, Jaume (Autor)
Miravitlles Matamoros, Paloma (Autor)
Núñez Carballosa, Ana (Autor)
Guitart Tarrés, Laura (Autor)
Castán Farrero, José María (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça