Guia de suport per a pràctiques de fonètica

16.35 Preu sense IVA

Descripció

En aquestes pàgines volem oferir a tots els estudiants que s’inicien en el món de la fonètica una eina útil per poder començar a treballar –i des d’un punt de vista eminentment pràctic.nEl material presentat en aquest volum s’ha elaborat com a complement de les pràctiques de fonètica disponibles a la pàgina web http://web.udg.es/labfon, elaborades per membres del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Girona. La guia s’ha estructurat en tres parts diferenciades. A la primera, s’hi troba un breu manual del programa d’anàlisi fonètica Praat, pensat per a principiants, dividit en quatre capítols: un de presentació del programa, un segon dedicat a les funcions bàsiques per treballar amb sons, un tercer sobre mètodes d’anàlisi, i un últim apartat que consisteix en una pràctica sobre l’ús del programa.nEn el segon apartat, relacionat amb la fonètica articulatòria, s’ofereixen les imatges, captades a través de ressonància magnètica, corresponents a l’articulació de tots els sons del sistema fonètic del català, organitzades en vocalisme i consonantisme. nPer últim, s’ofereix una secció en la qual es poden consultar els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI). S’inclou la representació de tots els sons de la parla de les llengües del món i, a continuació, l’adaptació que s’ha fet de l’AFI en català i en castellà. n

Blecua Falgueras, Beatriz (Autor)
Cicres Bosch, Jordi (Autor)
Ibba, Daniela (Autor)
Llach Carles, Sílvia (Autor)
Rost Bagudanch, Assumpció (Autor)

Afegir adreça