Guia Pla d’Acció Tutorial de la Facultat d’Infermeria

ISBN/ISSN: 9788499842165 Col·lecció:UdG Publicacions n° pags: 56 Idioma: cat

11.54 Preu sense IVA

Descripció

Seguint les directrius del Pla de Bolonya, el Pla d’estudis del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona, contempla diferents sistemes de tutorització i seguiment dels estudiants i aposta de forma clara pel desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT).nAquesta Guia PAT té com a objectiu orientar els estudiants d’infermeria durant tot el seu procés d’aprenentatge, col·laborant en la seva integració a la universitat, proporcionant informació significativa durant la seva estada a la facultat, i facilitant la transició cap al món laboral.nA través d’un programa d’estudiants-mentors, guiat per l’equip de deganat, es porten a terme diferents sessions i activitats. Els continguts de cada tutoria són específics i estan relacionats amb els temes d’interés per als estudiants de cada curs.nLa importància d’aquesta eina recau en el fet que l’estudiant pot tenir la informació necessària per poder assolir amb èxit el seu aprenentatge.n

Patiño Masó, Josefina (Editor del volum)
Baltasar Bagué, Alícia (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça