Guia pràctica per implementar l’aprenentatge per projectes a la universitat / A practical guide for implementing project-based learning in universities / Guía práctica para implementar el aprendizaje por proyectos en la universidad

Gratuït - 0Preu sense IVA
Neteja
Per poder llegir o descarregar aquesta publicació gratuïta, has d'estar registrat i finalitzar la comanda encara que tingui import 0,00€

Afegir adreça