Triclinia hiberna en dues vil·les del territori de Gerunda. Un fet insòlit

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

La utilització de l’hipocaust com a sistema de calefacció per a sales d’aparat i menjadors es detecta al nord-est peninsular des d’època augustal i té una llarga perduració, fins a època baiximperial. Les vil·les del Pla de l’Horta i dels Ametllers ofereixen excel·lents exemples de sales triclinars dotades d’hipocaust. En el cas del Pla de l’Horta, es va construir a mitjan segle I, afegint una estructura absidal a una cambra preexistent. Als Ametllers, el triclini principal disposava d’hipocaust des d’època augustal, i a finals del segle II se’n va construir un de nou, en el context d’una reforma general de l’edifici.

Burch i Rius, Josep (Autor)
Nolla i Brufau, Josep Maria (Autor)
Palahí, Lluís (Autor)
Vivó, David (Autor)

Afegir adreça