Infermeria i salut comunitària

ISBN/ISSN: 9788493434960 Col·lecció:Scripta n° pags: 344 Idioma: spa
1.50 - 21.15Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest llibre és el resultat del postgrau “Infermeria en salut comunitària” organitzat per l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. S’hi recullen, en quatre grans apartats, els aspectes que condicionen les actuacions necessàries en aquest àmbit i que són imprescindibles per implementar-les. nLa primera part del llibre, “Context polític, econòmic i administratiu de la salut comunitària”, analitza la definició dels sistemes de salut, les seves variants, i l’actual marc de la salut: quines són les normes i pautes que emmarquen aquesta activitat en la legalitat vigent. La segona part, “Metodologia en salut comunitària”, planteja la metodologia que cal utilitzar en el treball comunitari. nContextualitzar la intervenció comunitària des del punt de vista psicosocial esdevé del tot necessari per encarar la realitat social de les persones que configuren la nostra comunitat. Per altra banda, l’apartat dedicat al fet migratori posa de relleu la cura i el respecte amb què cal afrontar aquest problema.nFinalment, el quart apartat del llibre, “La infermeria i la intervenció comunitària”, ens situa en els instruments i actuacions necessaris per a aquest treball en l’àmbit comunitari. Comença amb un breu recorregut per l’evolució de la infermeria comunitària fins als nostres dies, descriu la provisió dels serveis de salut que hi ha a Catalunya, posa de manifest els diferents recursos assistencials, la importància de la seva coordinació, la de registrar totes les intervencions i la de l’educació per a la salut, tant a escala individual com de grup, en les diferents etapes del cicle vital. En aquest apartat es planteja també l’atenció d’infermeria en els domicilis. L’atenció compartida és exposada com a nova forma de treball.nTambé s’analitza l’atenció a grups específics o problemes de salut, com ara l’atenció als adolescents. Per altra banda, s’incorporen algunes reflexions sobre les relacions entre el gènere i la salut i es tracta la morbiditat diferencial en dones. S’introdueix també la qüestió de l’atenció als immigrants i unes consideracions respecte a l’atenció als problemes de salut mental, problemes amb un clara tendència a l’augment. Per finalitzar, s’exposen diferents aspectes relacionats amb la responsabilitat professional.n

Juvinyà i Canal, Dolors (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça