La metafísica del conocimiento de Karl Rahner

Mercant Simó, Jaume
ISBN/ISSN: 9788499844176 Col·lecció:Tesis n° pags: 1074 Idioma: spa
1.50 - 54.81Preu sense IVA
Neteja

Descripció

El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es va convertir en el paladí de la “nouvelle théologie” i en el “princeps novorum theologorum”, mitjançant la proclama del cèlebre gir antropològic transcendental. Per poder comprendre adequadament a aquest teòleg de Freiburg, és menester analitzar-lo des dels seus fonaments filosòfics. Amb el present llibre, Jaume Mercant Simó, fent una anàlisi detallada de “Geist in Welt” ( “Esperit en el món”), demostra com el doctor Rahner, mitjançant la seva “Erkenntnismetaphysik” ( “metafísica del coneixement”), tergiversa els principis de la metafísica i la gnoseologia tomistes pràcticament en la seva totalitat, portant el “cogito” cartesià fins a les últimes conseqüències, identificant en l’home el “ser”, el “conèixer” i el “ser conegut”. En definitiva, l’autor demostra que Rahner, tot i que es presenti com a autèntic intèrpret de sant Tomàs d’Aquino, es veu influenciat, més aviat, pel racionalisme de Kant, l’idealisme de Hegel i l’existencialisme de Heidegger.

Mercant Simó, Jaume (Autor)

Afegir adreça