La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals

Solà Colomer, Xavier
ISBN/ISSN: 9788496742765 Col·lecció:Biblioteca d'Història Rural (BHR) / Estudis n° pags: 420 Idioma: cat
1.50 - 19.52Preu sense IVA
Neteja

Descripció

El present volum, adaptació de la tesi doctoral de l’autor, explica la implantació de la Reforma Catòlica en una sèrie de parròquies rurals i de muntanya dels bisbats de Girona (a les valls de Ridaura, Bas, Hostoles i Amer) i de Vic (al Collsacabra i les valls de Susqueda i Sau), entre 1587 i 1800, des dels bisbes posttridentins Jaume Caçador i Pedro Jaime als il·lustrats Tomàs de Lorenzana i Francisco de Veyan. Les visites pastorals, com a font principal i fonamental, recolzades amb documentació parroquial, notarial i impresos episcopals, es contrasten, en les seves semblances i diferències, amb els decrets del concili de Trento, de les constitucions provincials tarraconenses i de les sinodals gironines i vigatanes, i s’estudien les seves correspondències amb les evidències artístiques, arquitectòniques, arqueològiques i fotogràfiques fruit del treball de camp. D’aquesta manera, l’estudi de llarga durada demostra com en va ser de lent, dificultós, dilatat i sovint ineficaç, la instauració del programa tridentí, no acomplert fins ben entrat el segle XVIII, i pel qual sovint calgueren altres instruments i vies de suport i millora complementaris.

Solà Colomer, Xavier (Autor)

Afegir adreça