Les corts jurisdiccionals a la Corona d’Aragó (s. XI-XVIII)

Fonts per al seu estudi

26.92 Preu sense IVA

Descripció

Aquest volum recull una selecció d’estudis sobre el fenomen de la jurisdicció en èpoques medieval i moderna. Concretament, es focalitza en l’exercici efectiu de la justícia allà on solia tenir lloc: la cort o tribunal. El llibre vol contribuir a consolidar les recerques sobre les corts jurisdiccionals i, en conjunt, sobre l’exercici del poder i la justícia anterior a l’estat liberal.

Els diferents autors, amb cronologies i marcs geogràfics particulars dins de la Corona d’Aragó, presenten fonts documentals que permeten entendre aquestes instàncies. Els especialistes presenten aquestes fonts tot combinant-ho amb les necessàries tasques prèvies d’identificació, descripció i estudi comparat dels tipus de registres i actes. Aquestes són tasques que d’altres escoles historiogràfiques europees ja han completat de fa temps, però que en bona part restaven per fer al nostre país. Tan sols després d’haver assumit l’abast i els límits de la documentació disponible, podran desenvolupar-se noves línies d’investigació (o reprendre’n de ja encetades) en relació a aspectes diversos de l’economia, la societat i la política dels territoris dels reis d’Aragó durant els períodes medieval i modern.

Sales Favà, Lluís (Autor)
Sales Favà, Lluís (Coordinació editorial de)
Reixach Sala, Albert (Autor)
Reixach Sala, Albert (Coordinació editorial de)
Salrach Marès, Josep M. (Autor)
Allingri, Matthieu (Autor)
Viciano Navarro, Pau (Autor)
Tomás Faci, Guillermo (Autor)
Torra Prat, Ricard (Autor)

Afegir adreça