Life Cycle Assessment and Water Management-related Issues

ISBN/ISSN: 9788499841632 Col·lecció:Quaderns de Medi Ambient n° pags: 200 Idioma: eng
1.50 - 21.15Preu sense IVA
Neteja

Descripció

L’Avaluació del Cicle de Vida és una metodologia científica per avaluar l’impacte ambiental d’un producte, sistema o servei al llarg del seu cicle de vida. Aquest procés s’inicia amb l’extracció de matèries primeres; prossegueix amb la fabricació, la distribució i les fases d’ús, i acaba amb el tractament de residus o subproductes.nTota aquesta informació ens permet evitar la transferència de càrregues entre les fases del cicle de vida, regions geogràfiques o categories d’impacte ambiental. Per exemple, reduint la quantitat de material per a la fabricació d’un producte (és a dir, una rentadora, un cotxe o una planta de tractament d’aigües residuals) mentre que no augmenta el consum d’energia durant l’ús o consum.n

Comas Matas, Joaquim (Editor del volum)
Morera Carbonell, Sadurní (Editor del volum)

Afegir adreça