Normalización aplicada al dibujo industrial-II

21.15 Preu sense IVA

Descripció

Aquest llibre pretén oferir conceptes d’aplicació de les normes bàsiques del dibuix industrial (UNE-ISO) tenint en compte que, en moltes ocasions, hi ha diferents solucions per a un mateix problema. Com a llenguatge gràfic-tècnic que és, facilita la interpretació dels esquemes industrials.
El dibuix tècnic representa elements tridimensionals en el seu primer estadi i el dibuix industrial s’encarrega de la part de disseny i els processos de fabricació (materials, toleràncies, acabats superficials …).
El present llibre se centra principalment en la representació de peces industrials, dibuix industrial i, en concret, en el procés de muntatge i especejament de conjunts industrials. Aquest llenguatge tècnic es troba igualment en altres àrees afins com són la representació d’instal·lacions: pneumàtiques, elèctriques, hidràuliques …
Els autors – professors de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona – han elaborat el present manual basant-se en l’experiència pròpia d’anys com a docents d’enginyeries i graus en totes les especialitats i com a creadors del primer títol propi universitari de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte.
En el seu interior es troben una gran varietat d’exemples que han d’ajudar els lectors a aconseguir un nivell òptim d’aprenentatge.

Espinach Orus, Francesc Xavier (Autor)
Julián Pérez, Fernando (Autor)
Alcalà Vilavella, Manel (Autor)
Tresserras Picas, Josep (Autor)
Albó Rigau, Lluís (Autor)
Verdaguer Pujadas, Narcís (Autor)

Afegir adreça