Políticas culturales y gestión cultural

Martinell Sempere, Alfons / López Cruz, Taína
ISBN/ISSN: 9788496742437 Col·lecció:Publicacions de la Càtedra UNESCO n° pags: 118 Idioma: spa
1.50 - 19.23Preu sense IVA
Neteja

Descripció

La creació de materials metodològics i referents professionals té en si l’opció de fer més eficient la nostra pràctica, a través d’un reciclatge ordenat de l’experiència. La consolidació del camp professional del gestor i promotor cultural ve reclamant la configuració de referents conceptuals que es construeixin a partir d’una lògica pròpia i un procés interactiu amb les diferents disciplines relacionades al seu camp d’acció. El present estudi es concep com un sistema de conceptes relacionats que sorgeixen de la necessitat d’ordenar un gran nombre d’experiències en el camp de la gestió cultural i les polítiques culturals. Sorgeix amb l’objectiu d’aportar un instrument dinàmic al servei de la formació, la investigació i la documentació per als diferents actors culturals a partir de la proposta ordenada per una banda dels conceptes clau que permetin un sistema visible i comprensible de la complexitat del camp de professional de referència.n

Martinell Sempere, Alfons (Autor)
López Cruz, Taína (Autor)

Etiquetes

Afegir adreça