The musealization of the Roman villas

36.54 Preu sense IVA

Descripció

El volum que teniu a les mans marca l’inici d’una nova etapa dins la sèrie Studies on the Rural Wold in the Roman Period i de les corresponents Taules Rodones anuals que en constitueixen la base. Per començar aquesta nova etapa hom va creure convenient centrar-se en la temàtica relativa a la museïtzació i presentació al públic de les vil·les romanes. Les contribucions que s’hi recullen ofereixen una completa diagnosi de l’estat en què es troben la major part dels jaciments rurals de les àrees estudiades i, també, una àmplia panoràmica de les diverses solucions aplicades en els àmbits de la protecció, consolidació, restauració i presentació de les restes arqueològiques. nAlgunes de les experiències presentades proporcionen, finalment, també alguns elements per valorar la posada en marxa dels serveis de visites i d’atenció al públic i, per tant, per poder valorar fins a quin punt podem fer rendible social i econòmicament la recerca arqueològica.n

La villa présentée au public Regard sur les expériences européennes
The musealization of Roman villas in Catalonia
Presentation models of Archaeological Heritage. From project to reality: The CELLA VINARIA PROJECT as an exemple (Teià-Maresme-Barcelona)
LA OLMEDA: un nuevo espacio museístico
Villa-Loupian (Hérault, France) Regard sur le projet de musée de site, dix ans après l’ouverture au public
Conserver et valoriser le patrimoine archéologique en milieu rural: le cas de la villa de l’Arribèra deus Gleisiars à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques)
Les villae romaines valorisées en Europe occidentale Bilan sanitaire et dispositifs de conservation
Montmaurin-Lassalles et Valentine en Haute-Garonne : à propos de deux résidences aristocratiques antiques à la dérive
La villa de Séviac : problèmes et enjeux de la préservation depuis 1864
Les restaurations du site de Montcaret (Dordogne, France): Bilan d’un demi-siècle
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Editor del volum)
Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany (Editor del volum)
UMR 5140 Achéologie des Societés Méditerranéennnes de Lattes-Montepellier (Editor del volum)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Editor del volum)

Afegir adreça