Treball agrari i reproducció econòmica

Saguer i Hom, Enric
ISBN/ISSN: 9788484582137 Col·lecció:Biblioteca d'Història Rural (BHR) / Estudis n° pags: 312 Idioma: spa
1.50 - 15.30Preu sense IVA
Neteja

Descripció

En aquest llibre, l’adopció d’un enfocament reproductiu -que vol indagar les condicions de reproducció econòmica a les quals estaven sotmeses les famílies rurals baixempordaneses durant una part del segle XIX- permet replantejar-nos la qüestió clàssica de la distribució de la propietat des d’una perspectiva poc usual. L’objectiu és analitzar com estava distribuïda la propietat de la terra, especialment del sòl agrícola, però a aquest punt només s’hi arriba després d’estudiar i analitzar un ampli conjunt d’elements interrelacionats i interdependents que formaven part del sistema agrari baixempordanès. Per això al llarg del llibre es reconstrueixen aspectes com el tipus de cultius, els seus rendiments, el procés de treball agrari, les pautes de consum domèstic, els costos de producció o la contractació agrària.

Saguer i Hom, Enric (Autor)

Afegir adreça