Germinal

Sobre l’obra de Fina Miralles

19.23 Preu sense IVA

Descripció

Aquest volum recull els textos de les ponències presentades en el marc dels «Encontres de la Càtedra» que vam celebrar a la Universitat de Girona el novembre de 2018 entorn de l’obra i la figura de l’artista Fina Miralles (Sabadell, 1950). Les seves autores hi han escrit sobre diversos aspectes del treball textual i visual de Miralles, amb una manifesta voluntat de no deixar-se cloure per les limitacions imposades des de la història de l’art que massa sovint tendeixen a reduir trajectòries vitals i artístiques complexes i canviants a etiquetes més o menys estereotipades. En el seu conjunt aquest llibre mostra que, més enllà de qualsevol categorització o discurs que puguem articular, l’obra de Fina Miralles ha esdevingut una lliçó de vida trenada amb tots els seus aprenentatges, experiències i vivències que ara ens és oferta com a llavor de futur.

Faxedas Brujats, M. Lluïsa (Autor)
Faxedas Brujats, M. Lluïsa (Editor literari)
Miralles Nobell, Fina (Autor)
Creus Castellana, Maia (Autor)
Balsach Peig, Maria-Josep (Autor)
Pol i Rigau, Marta (Autor)
Vara, Celia (Autor)
Bassas Vila, Assumpta (Autor)

Afegir adreça