Llenguatge jurídic. Exemples de documents i exercicis

Materials de preparació per a l’examen de llenguatge jurídic de les universitats catalanes

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

Aquesta publicació electrònica aplega el material didàctic de llenguatge jurídic que han elaborat diversos serveis lingüístics universitaris, gràcies als ajuts Interlingua de la Generalitat de Catalunya dels anys 2019, 2020 i 2021.

Els serveis lingüístics universitaris, en el marc de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya), organitzen convocatòries d’examen per a l’obtenció del certificat de llenguatge jurídic català de les universitats catalanes. Precisament per preparar per a aquest examen s’ha elaborat tot un seguit de material didàctic que s’ajusta a la tipologia de tasques i exercicis de la prova, que són una eina indispensable per als cursos de llenguatge jurídic que duen a terme els serveis lingüístics universitaris.

Així, en un primer bloc del document es recullen vint-i-vuit exemples de documents jurídics i judicials, de catorze tipologies diferents, que poden aparèixer en les tasques d’expressió escrita i de revisió d’un document de la prova. En un segon bloc es presenten deu exercicis d’expressió escrita habituals en l’àrea 1 d’aquest certificat. I, finalment, en un tercer bloc es proposen un total de trenta-vuit activitats que segueixen el model d’exercicis d’errors gramaticals i estilístics, terminologia i fraseologia jurídiques, convencions gràfiques i puntuació específiques de l’àrea 2 de l’examen.

Esperem que aquest material, també disponible en accés lliure a l’Aula Mestra de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, sigui útil per a les persones que volen millorar els coneixements de llenguatge jurídic i perquè, en definitiva, la llengua catalana tingui la presència que li correspon en l’àmbit de la justícia com a llengua pròpia del país.

Serveis Lingüístics (UB) (Autor)
Servei de Llengües (UAB) (Autor)
Dept. de Trad. i C. del Llenguatge (UPF) (Autor)
Servei de Llengües Modernes (UdG) (Autor)
Institut de Llengües (UdL) (Autor)
Servei Lingüístic (URV) (Autor)
Centre d’Idiomes Moderns (UOC) (Autor)
Serveis Lingüístics (UIC Barcelona) (Autor)
Servei de Llengües (UAO) (Coordinació editorial de)
Servei de Llengües Modernes (UdG) (Coordinació editorial de)

Afegir adreça