Descripció

Investigacions etnomusicológicas i Educació es donen la mà en aquest llibre que porta per títol “Música tradicional, educació i patrimoni”. Les aportacions que aquí es presenten tenen diferents llocs d’origen: Catalunya, Comunitat Valenciana, Mèxic, Guatemala, Brasil, Colòmbia i Xile i un sol punt de Trobada, el qual va tenir lloc a la Universitat de Girona de l’8 a el 10 d’octubre de 2018 quan es va celebrar el Cinquè Congrés Bianual de Etnomusicologia sota l’organització de l’àrea de Música de la Facultat d’Educació i Psicologia d’aquesta universitat.
Tal com diu el prestigiós antropòleg mexicà Dr. Andreu Fabregas Puig, referent i impulsor d’aquestes trobades: “Si en alguna de les creacions culturals s’aconsegueix una comunicació efectiva entre cultures diferents, és en el camp de la música. El valor de la reflexió sobre aquest aspecte, en termes antropològics, reserva a l’etnomusicologia un valor pedagògic excel·lent “.
Esperem que el lector trobi és aquest llibre aquest espai de reflexió i anàlisi sobre molt diferents temes, orígens i procedències que tenen com a objectiu principal la preservació de la música dels pobles i el seu estudi, documentació i intercanvi entre ells.

Godoy Tomàs, Joan de la Creu (Autor)
Godoy Tomàs, Joan de la Creu (Editor tècnic)
Alsina Tarrés, Miquel (Autor)
Alsina Tarrés, Miquel (Editor tècnic)
Aguilar Acevedo, Cicerón (Autor)
Alarcón Jiménez, Ana María (Autor)
Arrivillaga Cortés, Alfonso (Autor)
Ayats i Abeyà, Jaume (Autor)
Brito, Carlos Renato de Lima (Autor)
Burguete Sarmiento, José Alejandro (Autor)
Calderón Garrido, Caterina (Autor)
Casadevall Planas, Jordi (Autor)
Casals Ibáñez, Albert (Autor)
Cruset Galceran, Gerard (Autor)
Cruz Sánchez, Joan (Autor)
Dourado Pucci, Magda (Autor)
Durán Serrano, Mauricio (Autor)
Farrés Cullell, Ivet (Autor)
Fierro Alonso, Ulises Julio (Autor)
Fosas Colomer, Jordi (Autor)
Garcia Miràngels, Josep (Autor)
Gustems Carnicer, Josep (Autor)
Hernández López, Geny (Autor)
Mayans Plujà, Joan Josep (Autor)
Mena Larraín, Rosario (Autor)
Mora Goterris, Paloma (Autor)
Peñalver Vilar, José María (Autor)
Pujol i Subirà, M. Antònia (Autor)
Revilla Gútiez, Sara (Autor)
Riera Martínez, Joanna (Autor)
Sanabria Acero, Juliana (Autor)
Subirats Bayego, María Ángeles (Autor)
Tojal Araújo, Iago (Autor)
Valverde Ocáriz, Ximena (Autor)

Afegir adreça