Del Contraste de Hipótesis al Modelado Estadístico

Losilla, J. M. / Navarro, J. B. / Palmer, A. / Rodrigo, M. F. / Ato, M.
ISBN/ISSN: 9788496367197 Col·lecció:Documenta n° pags: 346 Idioma: spa

23.37 Preu sense IVA

Descripció

Del Contraste de Hipótesis al Modelado Estadístico pretén oferir als estudiants, investigadors i professionals en el camp de les ciències socials i del comportament, una visió moderna dels conceptes bàsics i procediments de l’anàlisi de dades des de la perspectiva del modelatge estadístic.nLa vocació integradora del modelatge estadístic, del qual les proves de contrast d’hipòtesis tradicionals es poden considerar casos particulars, proporciona una forma unificada de pensar les dades, i redueix substancialment el nombre de conceptes que s’han d’utilitzar, la qual cosa en facilita, per tant, l’aprenentatge i l’aplicació. D’altra banda, aquest enfocament preveu la praxi de l’anàlisi de dades en forma de “receptari estadístic”, centrada en l’aplicació d’una prova particular en funció de la naturalesa de les variables implicades, de l’escala que han estat niades, o del compliment d’una sèrie de supòsits. A més, el modelatge estadístic presenta un alt grau de flexibilitat que permet respondre a un ampli espectre d’hipòtesis d’investigació, la qual cosa fa que s’exigeixi un paper més actiu per part de l’investigador en el procés de l’anàlisi de les dades.nFinalment, cal assenyalar que aquest és el primer de dos volums dedicats al modelatge estadístic de dades. Mentre que aquest primer volum se centra en el modelatge d’una variable de resposta contínua a partir de l’aproximació del model de regressió lineal, en el segon es presenta el model lineal generalitzat, que permet l’anàlisi d’un conjunt més ampli de tipus de variables de resposta, com els recomptes, freqüències o variables binàries, seguint la mateixa terminologia i metodologia que s’utilitza en el present volum. Amb ambdós volums es pretén encoratjar, en la mesura del possible, una pràctica més sistemàtica, homogènia i coherent de l’anàlisi de dades.n

Losilla, J. M. (Autor)
Navarro, J. B. (Autor)
Palmer, A. (Autor)
Rodrigo, M. F. (Autor)
Ato, M. (Autor)

Etiquetes

FILOSOFIA HUMANITATS

Afegir adreça