El Model Acadèmic dels estudis de grau en Psicologia de la Universitat de Girona (MAP)

1.50 - 5.77Preu sense IVA
Neteja

Descripció

Aquest document presenta el model acadèmic dels estudis de psicologia de la Universitat de Girona a l’inici del curs 2020-2021, defineix els objectius i l’estructura del MAP, les principals dimensions i les àrees de treball.
Esperem que la visibilització i difusió del model tingui un triple efecte: (1) reconèixer i reforçar la feina que s’està duent a terme en el disseny i desplegament del MAP; (2) promoure la implicació i el debat de totes les parts interessades en el seu desenvolupament; i (3) fer més transparents les activitats d’ensenyament i aprenentatge universitàries i els compromisos de la UdG amb la formació dels seus estudiants, el benestar de les persones i el desenvolupament psicosocial del territori.

Villar Hoz, Esperança (Autor)
Villar Hoz, Esperança (Coordinació editorial de)
Cunill Olivas, Mònica (Autor)
Cunill Olivas, Mònica (Coordinació editorial de)
Albertín Carbó, Pilar (Autor)
Aymerich Andreu, María (Autor)
Caparrós Caparrós, Beatriu (Autor)
Dorado Caballero, Antonia (Autor)
González Carrasco, Mònica (Autor)
Malo Cerrato, Sara (Autor)
Pérez Burriel, Marc (Autor)
Pérez Guerra, Isabel (Autor)
Rostàn Sànchez, Carles (Autor)
Sadurní Brugué, Marta (Autor)
Sidera Caballero, Francesc (Autor)
Viñas Poch, Ferran (Autor)

Afegir adreça