Pottery workshops and agricultural productions

Gratuït!

Avís: segons les característiques del text, pot ser que es demani registre previ i tancar una comanda amb import de 0 euros.

Descripció

El coneixement de l’economia del camp en època romana comporta, cada vegada més, posar en relació diferents tipus d’establiments. Així, en aquest número es publiquen diversos treballs que analitzen àmbits territorials diferents des de l’òptica de posar en relació els tallers de producció ceràmica amb el seu entorn agrícola i establir les relacions dins els paràmetres de l’economia antiga.

La bòbila romana d’Ermedàs i l’ocupació rural del seu entorn. La demanda en funció de la producció agrícola
Producció agrària i terrisseries al sector costaner de les comarques de Girona
El taller ceràmic de Torre Llauder (Mataró, El Maresme)
La vall de Cabrera de Mar. Focus inicial de la producció vitivinícola a la Laietània
Production céramique et viticulture en Languedoc au contact des mondes méditerranéen et atlantique
Production céramique, systèmes agraires et peuplement dans le territoire de Tarraco
La production des amphores vinaires dans un domaine de Narbonnaise. Organisation et essai d’évaluation quantitative
Le statut et la place des ateliers de potiers dans les campagnes de Gaule Narbonnaise durant le Haut-Empire. L’exemple de la moyenne vallée de l’Hérault

Afegir adreça