Un món de valors

ISBN/ISSN: 9788493312572 Col·lecció:Acta n° pags: 174 Idioma: cat,spa,eng,ita

9.23 Preu sense IVA

Descripció

El tema tractat en aquesta publicació és avui un tema cabdal i esdevé un dels centres d’interès de la comunitat educativa i de la societat en general. En les conclusions de les darreres jornades de Consells Escolars de Comunitats Autònomes i de l’Estat celebrades a Oviedo amb el títol “Els educadors en la societat del segle XXI”, s’hi destaca precisament l’educació en valors com una de les propostes de millora del procés educatiu actual. En l’esmentat dossier es recull la necessitat que a l’escola es visquin i s’exerceixin diàriament els valors que sustenten la democràcia i el nostre sistema de convivència: el diàleg, la justícia, el respecte, la solidaritat i la participació, i es recomana que la planificació de l’educació en valors quedi recollida en el projecte educatiu dels centres.nAquest llibre que teniu a les mans (…) recull les aportacions dels ponents que van participar en la celebració d’una Jornada sobre Educació en Valors Cívics, que es va portar a terme el mes d’octubre de 2002 i que va constituir la culminació de la tasca feta pel grup de treball sobre educació en valors que va néixer a l’empara de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de la Universitat de Girona, durant el curs 1999.n

Institut de Ciències de l'Educació " Josep Pallach" (Editor del volum)

Etiquetes

Afegir adreça